ຂະແຫນງພະລັງງານ

ຂະແຫນງພະລັງງານ ເປັນຂະແຫນງຫນື່ງ ໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງພະແນກພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກ ທັງຊ່ວຍອຳນາດການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມວຽກງານພະລັງງານ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ.

ຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມກິດຈະການພະລັງງານ ແລະໄຟຟ້າແຕ່ 2,000 ກິໂລວັດລົງມາ, ມາດຖານເຕັກນິກ ແລະວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບໄຟຟ້າ ຕາມຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນກົດຫມາຍໄຟຟ້າ.

ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະຕີລາຄາຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກ ນິກຂອງໂຄງການພະລັງງານ ແລະໄຟຟ້າ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໂດຍສົມທົບກັບ ກະຊວງ.

ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບເອກະສານສັນຍາ, ເອກະສານຂໍສ້າງຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນກິດຈະການໄຟຟ້າ ນັບທັງກິດຈະການທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບ ພະລັງງານ ແລະໄຟຟ້າ ເພື່ອນຳສະເຫນີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນພິຈາລະນາ ແລະອະນຸມັດ.

ຄົ້ນຄວ້າຈັດຕັງປະຕິບັດ ອຳນວຍຄວບຄຸມ ແລະກວດກາ ກວດການ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດຂໍ້ກຳນົດ ກົດລະບຽບ ແລະກົດຫມາຍເຮັດສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າທັງຫມົດ ທີ່ຈັດເຂົ້າໃນຂະແຫນງການໄຟຟ້າ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່.

ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການພັດທະນາກິດຈະການພະລັງງານ ແລະໄຟຟ້າ ຕາມຂອບເຂດ ຄຸ້ມຄອງທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດຫມາຍໄຟຟ້າ ແລະຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອນຳສະເຫນີຂັ້ນ ເທີງຂອງຕົນພິຈາລະນາ.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: